ТЕХНОЛОГИЯТози вид тунел позволява на човек да лети свободно, изживявайки максимално реалистично  полета. Тунелът няма никакви стени, но с цел безопасността се използва мек материал, направен по специална технология. Той осигурява безопасно приземяване в случай, че летецът загуби контрол над тялото си и изпадне от въздушната струя.
Откритият въздушен тунел може да бъде както стационарен, така и подвижен. Подвижните тунели често са изполвани при филмови премиери и различни визуални шоута, както и наемани за масови събития. Тези тунели осигуряват впечатляващ ефект както за зрителите, така и за летците – мястото на полета може да бъде добре видяно от публиката, а летецът може свободно до се плъзга по вятъра, напълно усещащ заобикалящата го обстановка.

Във вертикалните въздушни тунели има различно въртящи се перки и турбини, които оказват особено висока мощност, за да изтласкат въздуха през тунела. Моторите могат да работят както с дизелово гориво, така и с помощта на електричество. Те осигуряват вертикална въздушна струя широка от 6 до 16 крачки. Устройството за контрол позволява регулирането на въздушната струя, наблюдавайки непрестанно летеца. С регулатора скоростта на въздушната струя може да бъде увеличавана или намалявана в зависимост от тежестта и височината на летеца, нивото на умение и желание.


otkrit tunel


Тези тунели обикновено осигуряват по-висока вътрешна скорост на въздушната струя, което позволява повече възможности за тренировки по парашутизъм или летене. Въздушният тунел е затворен със стени, както и пространството за летене, едновременно отгоре и отдолу, е ограничено със стоманени мрежи.

Във вертикалните въздушни тунели има различно въртящи се перки и турбини, които създават особено висока мощност, за да изтласкат въздуха през тунела. Моторите могат да работят както с дизелово гориво така и с помощта на електричество. Те осигуряват вертикална въздушна струя широка от 6 до 16 крачки. Устройството за контрол позволява регулирането на въздушната струя, наблюдавайки непрестанно летеца. С регулатора скоростта на въздушната струя може да бъде увеличавана или намалявана, в зависимост от тежестта и височината на летеца, нивото на умение и желание.


image (3)

 Рециркулиращият тунел формира аеродинамично движение на вятъра с помощта на перките, а вертикалната част от въздушната струя се използва за летене. Рециркулиращите въздушни тунели обикновено се строят в климатични зони, където е прекалено студено за нерециркулиращите въздушни тунели. Причината е много по-лесният контрол на температурата в тези тунели, което от своя страна позволява експлоатацията на съоръжението целогодишно. 


image (4)

При нас може да поръчате тунел по ваше задание. Ако имате интерес, свържете се нас.