Инструктори

ИНСТРУКТОР НА ДЕНЯ


Опит в AERODIUM: Част от новата вълна лицензирани български инструктори. Работи в AERODIUM от лятото на 2013 година.


Опит в AERODIUM: Един от първите и най-опитните български инструктори. Работи в AERODIUM от лятото на 2010 година.


Опит в AERODIUM: Един от първите и най-опитните български инструктори. Работи в AERODIUM от лятото на 2010 година.

Опит в AERODIUM: Част от новата вълна лицензирани български инструктори. Работи в AERODIUM от лятото на 2013 година.


Опит в AERODIUM: Част от новата вълна лицензирани български инструктори. Работи в AERODIUM от лятото на 2013 година.


Опит в AERODIUM: Част от новата вълна лицензирани български инструктори. Работи в AERODIUM от лятото на 2013 година.